Genieten voor iedereen

De verkaveling van het stedenbouwkundig plan is afgeleid van de historische structuren in de (Drentse) dorpen. Vaak lagen de huizen in het centrum van de dorpen aan een brink, een erf. Maar ook langgerekte dorpen aan een weg zijn van oudsher veel te zien, de zogenaamde lint dorpen. Zo ook in De Tuinkamer.

De Tuinkamer wordt ontsloten door twee evenwijdig lopende straten, die beide vanaf de Steenwijkerstraatweg te bereiken zijn. Aan deze straten liggen diversen woningen aan een lint maar ook zijn de huizen rondom verschillende erven gesitueerd.

De architect, Bureau wUrck, werkt momenteel de volgende woningtypologieën uit: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, drie-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en geclusterde woningen. Bij deze geclusterde woningen worden verschillende woonvormen opgenomen, denk aan woningen voor starters en/of senioren, levensloopbestendige woningen en woningen voor samengestelde gezinnen.

In De Tuinkamer zijn de tuinen kleiner dan bij een gemiddeld nieuwbouwproject, het landschappelijk park waarin het plan gelegen is, is immers ook uw (verlengde) tuin. In het plan zijn alleen natuurlijke erfafscheidingen opgenomen, zoals hagen, takkenhekken etc. Daarnaast worden auto’s geparkeerd op eigen terrein of onder de bomen op de erven.

Deel deze pagina: